Arrow
Arrow

Soyut Yansımalar

2 Mart – 2 Nisan 2016
Güler Sanat

Cumhuriyet dönemi Türk resminde soyut tarzı benimsemiş sanatçıların eserlerinden bir seçki sunan sergi, bu yönüyle geçmişten günümüze modern ve çağdaş sanatımızdan önemli bir kesiti yansıtmaktadır.

Sergide Yer Alan Sanatçılar: Abidin Elderoğlu, Abidin Dino, Şadan Bezeyiş, Abdurrahman Öztoprak, Mehmet Gün, Enis Aktaş, Bahar Kocaman, Gülten İmamoğlu

Modern Batı sanatında soyut sanat yeni bir resim düzeni, yeni bir değerlendirme olarak ortaya çıkmıştır. Nesnenin görüntüsü ve inşasına yönelik anlayışı bir kenara bırakarak, renk üzerinde bir kurgu ortaya çıkarmaktadır. Figüratif resimlerde gözlemlenen, doğa görüntülerinin mekan içinde sıralanması ve buna bağlı ortaya çıkan derinlik kavramı, soyut resimde önemini yitirmiştir. Dolayısıyla desen çalışmaları ve figür üzerine yapılan inşalar soyut anlayışta ortadan kalkmıştır. 1917’de kurulan Hollanda De Stijl akımı, resmi sadece form ve renge indirgeyerek, özellikle yalnızca ana renkler üzerinde geliştirdikleri kompozisyonlarla, geometrik soyut tarzının da temelini oluşturacak yeni bir anlayış ortaya koymuştur.

Soyut Yansımalar sergisinde Türk resim sanatında lirik, non-figüratif ve geometrik soyutlama tarzları 1950’lerden günümüze uzanan bir zaman diliminde farklı üsluplardaki sanatçıların eserleriyle ele alınmakta. Batı sanatında Wassily Kandinsky ile 1900’lerin başında başlayan ve birçok farklı biçime evrilen soyut üslup, Türk sanatına 1950’li yıllarda girmiştir. Sergide Abidin Dino ve Abidin Elderoğlu bu anlamda lirik soyutlamanın ilk örneklerini sunan sanatçılar olarak ön plana çıkmaktadır. Bu kuşağı Şadan Bezeyiş gibi lirik ve non-figüratif soyut alanında eserler üreten sanatçılar izler. Abdurrahman Öztoprak da sanatta geometrik soyut anlayışın önemli bir temsilcisi olarak sergide yer almaktadır. Mehmet Gün ve Enis Aktaş ile 90’lı yıllardan bir görünüm sunan Soyut Yansımalar Bahar Kocaman ve Gülten İmamoğlu’nun eserleri ile son dönem çağdaş Türk resminden örnekler vermektedir.

Devamı Kapat

Seçilen Sergi Görselleri

Şadan Bezeyiş, İsimsiz, 1969

Abidin Dino, İsimsiz, 1965

Gülten İmamoğlu, İsimsiz, 2010

Abdurrahman Öztoprak, Resim CCXXIII

Abidin Elderoğlu, İsimsiz, 1966

Sergiden Görünüm

Sergiden Görünümler

Sergiden Görünüm

Sergiden Görünümler

Sergiden Görünüm

Sergiden Görünümler

Şadan Bezeyiş

İsimsiz, 1969
Tuval Üzeri Yağlı Boya (Duralite Marufle)
45 x 67 cm

Abidin Dino

İsimsiz, 1965
Tuval Üzeri Yağlı Boya
28 x 42 cm

Gülten İmamoğlu

İsimsiz, 2010
Tuval Üzeri Akrilik
217 x 200 cm

Abdurrahman Öztoprak

Resim CCXXIII
Tuval Üzeri Yağlı Boya ve Akrilik
128 x 128 cm

Abidin Elderoğlu

İsimsiz, 1966
Tuval Üzeri Yağlı Boya
81 x 65 cm

Soyut Yansımalar

Sergiden Görünüm

Soyut Yansımalar

Sergiden Görünüm

Soyut Yansımalar

Sergiden Görünüm

Soyut Yansımalar

Sergiden Görünüm

Soyut Yansımalar

Sergiden Görünüm

Soyut Yansımalar

Sergiden Görünüm