Arrow
Arrow

Frigyes Kőnig

1955 yılında Macaristan’ın Szekesfehervar şehrinde doğan sanatçı, Macaristan Güzel Sanatlar Akademisi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra yine aynı okuldan 1982’de yüksek lisans derecesini alarak mezun oldu. 2000’de DLA doktora derecesini, 2002 yılında Habil Doktor ünvanını aldı. Macaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Sanatsal Anatomi, Çizim ve Geometri Bölümü başkanlığına atandı. Frigyes Kőnig, aynı üniversitede 2005-2013 yılları arasında rektör olarak görev aldı. Bölüm başkanlığı görevine Rector Emeritus üvanıyla devam eden Kőnig hayatını ve çalışmalarını Budapeşte’de sürdürmektedir.

Sanatçı Barcsay Ödülü, Munkacsy Ödülü ve Macaristan Cumhurbaşkanlığı Ödülü gibi çok sayıda prestijli ödüle layık görüldü. Macaristan’ın yanı sıra Avusturya, Almanya, İsveç, Rusya, İtalya, Hırvatistan, Türkiye ve daha birçok ülkede kişisel sergiler açtı ve karma sergilerde yer aldı. Kőnig’in eserleri Ludwig Müzesi, Macar Milli Sanat Galerisi, Macaristan Dışişleri Bakanlığı ve Kogart Çağdaş Sanat Koleksiyonu gibi birçok önemli müze, resmî ve özel koleksiyonda bulunmaktadır. Sanatçının ayrıca sanatsal anatomi, kompozisyon oluşumu, mekân imgeleri ve yüz rekonstrüksiyonları gibi alanlarda yayınlanmış ve İngilizce, Rusça, Fransızca ve Türkçe dillerine çevrilmiş onun üzerinde kitabı bulunmaktadır.

Akademik çalışmalarının yanı sıra, yaratıcı ve deneyimci karakteriyle Kőnig çağdaş sanatta birçok yeni uygulamanın öncüsü olmuştur. Sanatçının 1980’lerin başında bilgisayar teknolojisinden esinlenerek yaptığı rölyef ve yağlı boya işlerden oluşan dijitalizasyon serisi, dijital formdaki piksel görüntünün görsel sanatlarda kullanımı anlamında ilk örneklerdendir. Sanatçının üzerinde çalıştığı bir diğer seri Kale Rekonstrüksiyonları ise birçok araştırmacıya kaynak oluşturmanın yanı sıra bu alanda önemli bir derleme olarak kabul edilmektedir. Bunların dışında Kőnig’in, Hareketin Topoğrafyası, Gorsium Kazıları ve Yüz Rekonstrüksiyonları serilerindeki işleri birçok bilimsel ve akademik çalışmaya temel oluşturmaktadır.

Frigyes Kőnig’in işleri çeşitliliği kadar analitik yaklaşımı ile de şekillenmektedir; hem teknik olarak hem de içerik bakımından zengindir ve kapsamlı bir araştırmaya dayalı bilimsel bir tavır ortaya koyar. Farklı konu ve meselelerle meşgul olan Kőnig’in sanatı yağlı boyadan çizime, heykelden baskı tekniklerine kadar farklı medyum ve uygulamaları içerir. Böylelikle santçı kendisini tek bir imza işiyle sınırlamaz, aksine üslubu, imza işi olarak nitelenebilecek birçok tarzı kapsar.

Kőnig bazı işleri eski sanat akımları ve uygulamalarına saygı niteliğindedir. Örneğin, 1970’li yılların ortalarında yaptığı işler geometrik soyutlama üslubundadır ve sanatçı bu işlerinde mekânsal analiz yoluyla soyutlama metodolojisi geliştirmiştir. Bu serideki işlerinin bazıları ayrıca Hollanda De Stijl hareketini hatırlatmaktadır. Benzer şekilde, mavi rengin hakim olduğu monokromatik eserlerinden Kalıntılar serisi (2000’li yılların ortaları) ile Ester serisinde (1990’ların ortalarında) Kőnig, küçük küçük noktalardan oluşturduğu görüntüler Seurat’ın Divizyonizmine ve Noktacılığına açık birer referanstır. Kőnig sanattaki başarılı ve eşsiz tarzını Yıkananlar, Rüya Şehri, Kolonlar, Kalıntılar ve Sığınaklar serilerinde de sürdürmüştür.

Frigyes Kőnig bilim ile sanatı harmanlamayı başaran istisnaî bir sanatçıdır. Sırf estetik kaygıların peşinde olmamış, araştırmacı ve yenilikçi bir yaklaşımı benimsemiştir. Sürekli bir değişim ve dönüşüm arayışı içindedir. Bilimsel araştırma ve yöntemlerle şekillenen yaratıcı bir tavır ortaya koyar. Elde ettiği sonuçlarla yetinmeyerek sanatında cesur ve özgür adımlar atar. Kőnig, bazılarına göre antrapolog, bazılarına göre arkeolog, bir diğerine göre topoğraf yada tarihçi, birçoklarına göre de güzel sanatlarla uğraşan bir sanatçıdır. Aslında, Kőnig bu tanımlamaların ve mesleklerin biri yada diğeri değil, bütün bu özellikleri ve yetenekleri sanatçı karakterinde harmanlayan bir simyacıdır.

Devamı Kapat

Seçili İşler

Sütunlar, Kalıntılar

Kalıntılar, 2009

Kalıntılar, 2009

Sütunlar, 2011

Sütunlar, 2011

Sütunlar, 2013

Sütunlar, 2011

Sütunlar, 2013

Sütunlar, 2010

Sığınaklar

Sığınaklar, 2005

Sığınaklar, 2005

Sığınaklar, 2005

Sığınak, 2008

Sığınak, 2005

Sığınak, 2005

Yıkananlar

Yıkananlar, 2001

Yıkananlar, 2001

Yıkananlar, 2000

Rüya Şehri

Rüya Şehri, 2016

Rüya Şehri, 2016

Rüya Şehri, 1998

Gorsium

Gorsium, 2006

Gorsium, 2008

Gorsium, 2008

Güneş Işığının Yapısı

Yapı, 1973

Yapı, 1978

Videolar

Frigyes Kőnig

Kalıntılar, 2009
Tuval Üzeri Yağlı Boya
82 x 45 cm

Frigyes Kőnig

Kalıntılar, 2009
Tuval Üzeri Yağlı Boya
Çap: 70 cm

Frigyes Kőnig

Sütunlar, 2011
Tuval Üzeri Yağlı Boya
30 x 40 cm

Frigyes Kőnig

Sütunlar, 2011
Tuval Üzeri Yağlı Boya
30 x 40 cm

Frigyes Kőnig

Sütunlar, 2013
Tuval Üzeri Yağlı Boya
98 x 198 cm

Frigyes Kőnig

Sütunlar, 2011
Tuval Üzeri Yağlı Boya
52 x 43 cm

Frigyes Kőnig

Sütunlar, 2013
Tuval Üzeri Yağlı Boya
50 x 50 cm

Frigyes Kőnig

Sütunlar, 2010
Bakır baskı – gravür BAK
45 x 50 cm

Frigyes Kőnig

Sığınaklar, 2005
Tuval Üzeri Yağlı Boya
22 x 158 cm

Frigyes Kőnig

Sığınaklar, 2005
Tuval Üzeri Yağlı Boya
60 x 100 cm

Frigyes Kőnig

Sığınaklar, 2005
Tuval Üzeri Yağlı Boya
40 x 80 cm

Frigyes Kőnig

Yıkananlar, 2001
Tuval Üzeri Yağlı Boya
50 x 110 cm

Frigyes Kőnig

Yıkananlar, 2001
Tuval Üzeri Yağlı Boya
150 x 100 cm

Frigyes Kőnig

Yıkananlar, 2000
Tuval Üzeri Yağlı Boya
140 x 100 cm

Frigyes Kőnig

Rüya Şehri, 2016
Tuval Üzeri Yağlı Boya
76 x 169 cm

Frigyes Kőnig

Rüya Şehri, 2016
Tuval Üzeri Yağlı Boya
78 x 163 cm

Frigyes Kőnig

Rüya Şehri, 1998
Tuval Üzeri Yağlı Boya
204 x 102 cm

Frigyes Kőnig

Gorsium, 2006
Tuval Üzeri Yağlı Boya
50 x 40 cm

Frigyes Kőnig

Gorsium, 2008
Tuval Üzeri Yağlı Boya
40 x 50 cm

Frigyes Kőnig

Gorsium, 2008
Tuval Üzeri Yağlı Boya
30 x 40 cm

Frigyes Kőnig

Yapı, 1973
Kağıt Üzeri Suluboya
30 x 41 cm

Frigyes Kőnig

Yapı, 1978
Kağıt Üzeri Suluboya
30 x 46 cm

Frigyes Kőnig

Sığınak, 2008
Tuval Üzeri Yağlı Boya
50 x 55 cm

Frigyes Kőnig

Sığınak, 2005
Tuval Üzeri Yağlı Boya
30 x 45 cm

Frigyes Kőnig

Sığınak, 2005
Tuval Üzeri Yağlı Boya
30 x 45 cm